Örnen

Välkommen till Örnen

Här på Örnen går våra 5-åringar, i gruppen finns det 11 barn och vi som arbetar tillsammans med dem är Annika och Sofie. 
Vi fokuserar på att förbereda barnen inför kommande förskoleklass genom att ge dem möjligheter att utforska bokstäver, ord och siffror på många olika sätt och göra dem trygga inför detta. Vi arbetar mycket med gruppstärkande aktiviteter för att få en grupp där barnen är trygga med varandra, vi delar även upp gruppen för att alla barn ska få de möjligheter som de behöver. 
Vi arbetar med projekt utifrån barnens intresse och tankar, vi gör barnen delaktiga i projektet genom att vi reflekterar tillsammans med dem en gång i veckan för att prata om vad vi gjort och hur barnen tycker att vi ska gå vidare. Utifrån reflektionen med barnen planerar vi våra kommande aktiviteter. 
En gång i veckan går vi till skogen, oftast till den natursköna Fågelstigen som finns i närheten av förskolan för att uppleva och ta tillvara alla möjligheter som naturen ger oss. I skogen använder vi oss av Skogsmulles tankar om naturen och lär oss om allemansrätten på ett lekfullt sätt. Vi tar nästan alltid med oss någon form av skapande till skogen för att kunna reflektera över det vi ser och upplever där. Vi använder oss av skapande dagligen på Örnen, både enskilt men också tillsammans. Vi provar olika estetiska uttryckssätt för att barnen ska få möjlighet att uppleva olika sätt att uttrycka sig på och våga prova nya saker. Vi är i vår ateljé som finns i huset när vi vill skapa stora saker och använder oss av dess alla möjligheter i verktyg och material.
Sök