Kråkan

Välkommen till Kråkan

Välkomna till avdelningen Kråkan. 
Barnen på denna avdelning är våra 3-4 åringar. På Kråkan har vi 15 barn. Vi som arbetar här är Johanna, Alma och Lena. 

Vi på Kråkan arbetar med att dela upp barngruppen i mindre grupper om 5-7 barn. Syftet är att kunna möta alla individer och deras olika behov. Vi har ett projekterande arbetssätt, där barnens intresse styr planeringen och vilken riktning projektet tar. Vi arbetar aktivt med våra lärmiljöer. Lärmiljöerna styrs av barnens intresse och de är ständigt föränderliga . Lärmiljöerna är även uppbyggda med rum i rummet för att möjliggöra att arbeta i mindre grupper. Vi fokuserar mycket på att skapa möjlighet för barnen att utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga. 


Sök