Blåmesen 

Välkommen till Blåmesen

På avdelningen blåmesen huserar barn med ålder 1-2 år. Vi lägger stort fokus på att skapa en trygg start i förskolans värld. Vår lärmiljö bidrar till utforskande inom olika områden. Vi erbjuder en föränderlig lärmiljö där barnens intresse och utveckling får styra innehållet. Lunchen äts på avdelningen i en lugn miljö där vi kan lägga fullt fokus på att tillfredsställa individens behov. Många av barnen på blåmesen är i uppstarten med att utveckla ett verbalt språk, då är det viktigt för oss att kunna erbjuda alternativa sätt för barnen att kommunicera. Personalen är utbildad inom TAKK (tecken som stöd) vilket används för att förstärka den verbala kommunikationen. Ett annat verktyg som vi använder är bildstöd. Vi använder oss av ett bildstöd schema över de dagliga rutinerna. Vi upplever att om barnen vet vad som ska hända under dagen skapar det en trygghet för dem.
Här arbetar Linnea, Henrik och Lena

Sök